Giảm 5% trọn đời

Khi đạt mốc tổng mua hàng 10 triệu đồng, CNES bắt đầu GIẢM GIÁ 5% cho quý khách trọn đời, kể từ các lần mua sau. Cụ thể:

– Luôn giảm giá 5% tổng hoá đơn khi mua hàng vượt mốc 10 triệu đồng (có cộng dồn, kể cả khi chương trình ưu đãi toàn hệ thống đang áp dụng).

– Chấp nhận nhiều người dùng sử dụng cùng một số điện thoại để hưởng chính sách “5% trọn đời”.

– Một khi đạt mốc 10 triệu đồng, chế độ “5% trọn đời” áp dụng vĩnh viễn, trọn đời cho quý khách từ tất cả các lần mua hàng sau, không mất đi hay bị gỡ bỏ.

LƯU Ý:

– CNES sử dụng số điện thoại của quý khách để lưu thông tin mua hàng. Hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng cùng 1 số điện thoại để chúng tôi nhận diện và áp dụng đúng chương trình.

– Hiện tại, chỉ có 2 cửa hàng CNES Hà Nội và CNES Hồ Chí Minh áp dụng chế độ hậu mãi 5% trọn đời. Địa chỉ: https://cnes.com.vn/cua-hang/