CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Tất cả các mặt hàng trên website www.cnes.com.vn được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi quý khách đã nhận tận tay sản phẩm, hoặc chuyển khoản thanh toán trước khi giao hàng.